Perfect Finish Asbestverwijdering is een asbestverwijderingsspecialist uit Arendonk. Ze werken met gekwalificeerde asbestverwijderaars die dagelijks bezig zijn met het schoonmaken en verbeteren van onze leefomgeving. Dat doen met de best beschikbare technieken om alle asbesthoudende materialen op een veilige en verantwoorde manier te verwijderen en af te voeren.

Contract ondertekenen op iPad

Custom Fields to the rescue

Na wat brainstormen beslisten we om de “Document Layout” van orderbevestiging in combinatie met “Custom Fields” te gebruiken. De layout voor orderbevestigingen zat niet in de workflow van Perfect Finish Asbestverwijdering en kon dus perfect gebruikt worden voor deze optimalisatie.

We zijn begonnen met custom fields aan te maken in de “bedrijven” en de “deal menu’s”.  Op deze manier kan de juiste data bij het aanmaken van de deal ingevuld worden. Ook kan in het bedrijfsmenu aangegeven worden of een bedrijf een onderaannemer is of niet.

In de documentlayout van orderbevestiging hebben we de contract template toegevoegd met de custom fields op de plaatsen waar de data moet gegenereerd worden.

Document automatisch genereren

Wanneer de offerte wordt aanvaard in Teamleader kan er via de actieknop een orderbevestiging aangemaakt worden. Het document wordt dan automatisch gegenereerd in Teamleader en kan rechtstreeks via email verzonden worden voor ondertekening.

Uitdagingen

  • Tijd winnen in het maken van contracten
  • Workflow stroomlijnen
  • Gestandaardiseerde contracten kunnen aanmaken

Resultaten

  • Contracten genereren met 1 klik
  • Geoptimaliseerde workflow
  • Tijdswinst

Gebruikte tools

  1. Teamleader
  2. Teamleader custom fields
  3. Office 365